Avís legal i política de privacitat

1) Informació del títular

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació, s'exposen les dades identificatives del Titular:

Web:

https://www.immocostabrava.com

https://www.immonautic.com

https://www.immonauticyachting.com

Titular:

IMMONAUTIC CATALUÑA, S.L. (des d'ara IMMOCOSTABRAVA)

Domicili:

Rambla 21, 2ᵅ  /  17600   Figueres - Espanya

C.I.F:

B55042667

Telèfon:

+34.972 967 599

Número Aicat: 1812

Capital:

 250.000 Euro

2) Condicions d'accés i ús

Qualsevol persona que accedeixi a la web de IMMOCOSTABRAVA té la consideració d'Usuari. L'Usuari es compromet a utilitzar la pàgina Web i aquells serveis posats a la seva disposició a través de la mateixa, de manera acord amb la Llei, moral, bons costums i ordre públic, així com amb el que disposa el present clausulat. En conseqüència, queda obligat a no utilitzar la web amb fins o efectes il·lícits i / o contraris al que estableixen, lesius de drets i / o interessos de tercers o que, de qualsevol forma, puguin danyar la web o impedir el seu normal ús, o dels serveis accessibles a través de la mateixa.

La utilització de la Web i / o dels seus Serveis, suposarà l'acceptació plena i sense reserves, i la validesa, de totes i cadascuna de les clàusules recollides en l'última versió actualitzada d'aquest Avís Legal, per la qual cosa l'Usuari haurà de ser conscient de la importància de llegir-les cada vegada que visiti la web.

3) Propietat intel·lectual

La marca IMMOCOSTABRAVA i la corresponent marca gràfica és marca registrada i queda prohibida la seva reproducció o ús sense l'autorització del seu titular. Igualment qualsevol altra marca de IMMOCOSTABRAVA que aparegui en els llocs web detallats en l'apartat 1 d'aquest avís.

La legitimitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial corresponents als continguts aportats per tercers / es és de l'exclusiva responsabilitat dels / les mateixos / es.

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els vídeos, els sons, les animacions, el programari, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen a la web estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de IMMOCOSTABRAVA o de terceres llicències. No es permet la reproducció i / o publicació, total o parcial, de la web, ni el seu tractament informàtic, la seva distribució, la seva difusió, ni la seva modificació, transformació o descompilació, ni altres drets reconeguts legalment al seu titular, sense el permís previ i per escrit del mateix.

L'Usuari, únicament i exclusivament, pot utilitzar el material que aparegui a la web per al seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb fins comercials o per a incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per IMMOCOSTABRAVA o les terceres llicències, que vetllarà pel compliment de les anteriors condicions com per la deguda utilització dels continguts presentats a les seves pàgines web, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d'infracció o incompliment d'aquests drets per part de l'Usuari.

A l'efecte de preservar els possibles drets de propietat intel·lectual, en el cas que qualsevol usuari / ària o un tercer / a consideri que s'ha produït una violació dels seus legítims drets per la introducció d'un determinat contingut en el Web, haurà de notificar aquesta circumstància a IMMOCOSTABRAVA indicant:

 • Dades personals de la persona interessada titular dels drets presumptament infringits. Si la reclamació la presenta un tercer / a diferent de la persona interessada, haurà d'indicar la representació amb què actua.
 • Indicació dels continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació en el Web.
 • Acreditació dels citats drets de propietat intel·lectual.
 • Declaració expressa en la qual l'interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

4) Política de privacitat

IMMOCOSTABRAVA es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquest web i / o qualsevol dels seus serveis. La utilització del web i / o qualsevol dels serveis oferts per IMMOCOSTABRAVA, implica l'acceptació per part de l'usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privadesa i que les seves dades personals siguin tractades segons s'estipula.

Si us plau, tingui en compte que, encara que pugui haver enllaços de la nostra web a altres webs, aquesta política de privacitat no s'aplica a altres companyies o organitzacions a les que el web estigui redirigida. IMMOCOSTABRAVA no controla el contingut dels webs de tercers ni accepta cap tipus de responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d'aquests llocs web.

5) Qüestions sobre privacitat

En compliment de l'Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril de 2016, (RGPD) i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals, li oferim la següent informació sobre el tractament de les dades personals que vostè pugui facilitar-nos:

Qui és el responsable de l'tractament de les seves dades?

IMMOCOSTABRAVA

Les nostres dades es troben a la part superior d'aquest avís legal.

 • Tractem la informació que se'ns facilita per prestar i facturar els nostres serveis i productes.
 • Si ens dóna el seu consentiment també podem tractar les seves dades per enviar-li informació sobre productes, serveis o actividades.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps estrictament necessari. És a dir, mentre sigui usuari dels nostres serveis o vulgui seguir rebent informació.

Què legitimació tenim per poder tractar les seves dades?

 • La base de la legitimació de l'tractament de Dades Personals serà la que resulti de la relació contractual o precontractual, la laboral o qualsevol altra que es requereixi per al tractament de dades, com ara el consentiment exprés.
 • (Menors de 14 anys) S'entén que la informació enviada per menors de 14 anys ho ha estat pel consentiment dels seus representants legals. Si no és així el / la representant legal haurà d'informar quant sigui possible.
 • Compliment amb les lleis aplicables o execució d'un contracte. En circumstàncies específiques, és possible que necessitem processar les seves dades personals per a complir amb una llei / regulació rellevant, o per complir les nostres obligacions en virtut d'un contracte a el qual està subjecte.

A qui comunicarem les seves dades?

Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat de el tractament.

Quins drets té l'usuari i com exercir?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant o no les seves dades personals.
 • També tenen dret a retirar el consentiment prestat anteriorment.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o sol·licitar la supressió dels mateixos quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats per a les quals es van demanar.
 • En determinades circumstàncies les persones interessades podran sol·licitar la limitació de l'tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, el / la interessat / a podrà oposar-se a el tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar-los, excepte per motius legítims imperiosos o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Les persones interessades també tenen dret a la portabilitat de les seves dades.
 • Finalment, els / les interessats / des tenen dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control competent.

Pot exercir els drets anteriors enviant-nos un escrit adjuntant una còpia d'un document que l'identifiqui al nostre domicili que apareixen a el principi de el present Avís Legal.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem procedeixen de la persona interessada, qui garanteix que les dades facilitades són certes i es fa responsable de comunicar-nos qualsevol modificació de les mateixes. Les dades que estiguin marcats amb un asterisc són obligatoris per poder donar-li el servei sol·licitat.

Quines dades tractem?

Les dades que tractem oscil·len entre les següents categories:

 • Dades de caràcter identificatiu.
 • Adreces postals o electròniques.
 • Altres dades sol·licitades en els nostres formularis.

Les dades són limitats, atès que únicament tractem les dades necessàries per a la prestació dels nostres serveis i la gestió de la nostra activitat.

Amb quina finalitat tractem les seves dades?

Detallem a continuació les finalitats dels tractaments de dades portats a terme per algun o tots dels Responsables de Tractament enumerats anteriorment:

 • GESTIÓ DE CLIENTS: Poder prestar els serveis contractats dins d'activitat natural de cada empresa i facturar els mateixos. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.
 • GESTIÓ DE PRESSUPOSTOS: Poder enviar a possibles clients pressupostos de serveis i / o productes. Les dades proporcionades es conservaran mentre no sol·liciti el cessament d'aquest tractament.
 • GESTIÓ DE POSSIBLES CLIENTS: Poder enviar a persones amb interès legítim informació relacionada amb els nostres productes i serveis per qualsevol mitjà disponible, i convidar-los a esdeveniments del seu interès. Les dades proporcionades es conservaran mentre no sol·liciti el cessament de l'esmentat tractament i seran recollides previ consentiment exprés.
 • SELECCIÓ DE PERSONAL: Poder gestionar tots aquells currículums i altres informacions aportades per candidats a un lloc de treball i el de mantenir-los informats de les diferents vacants a un lloc de treball que es produeixin en la nostra organització i / o clients que contracten el servei de selecció de personal. Les dades proporcionades es conservaran fins a l'adjudicació d'un lloc de treball o fins que s'exerceixi el dret de cancel·lació sobre aquest tractament (dit termini no pot superar un any). En tot moment el candidat pot oposar-se o limitar l'abast de l'tractament de les seves dades.
 • RELACIONS AMB PROVEÏDORS: Poder realitzar comandes i pagament dels serveis. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.
 • GESTIÓ DE PROJECTES: Per poder prestar correctament els serveis contractats, és necessari el poder gestionar aquells projectes i documentacions necessàries dins d'aquests serveis. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.
 • ARXIUS MULTIMEDIA: En els diferents esdeveniments és possible que es realitzin vídeos i / o imatges per a la difusió de l'activitat i / o justificació de la mateixa. Les dades seran conservades mentre tingui rellevància la difusió de l'activitat o fins que se sol·liciti la cancel·lació de la mateixa.
 • MAILING D'OFERTES: Si vostè autoritza al formulari de "Contacte" que IMMOCOSTABRAVA pugui emmagatzemar la informació facilitada i pugui oferir-li productes i serveis relacionats, rebrà periòdicament un butlletí informatiu i un correu electrònic publicitari amb nous immobles que puguin ser del seu interès.

6) Quines mesures de seguretat apliquem?

Apliquem les mesures de seguretat establertes a l'article 32 de l'RGPD, per tant, hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat a el risc de el tractament de les dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.

Algunes d'aquestes mesures són:

 • Informació de les polítiques de tractament de les dades a el personal.
 • Realització de còpies de seguretat periòdiques.
 • Control d'accés a les dades.
 • Processos de verificació, avaluació i valoració regulars.

7) Exclusion de responsibilitat

IMMOCOSTABRAVA actua amb la màxima diligència possible perquè les dades i la informació que ofereix al seu lloc web estigui actualitzada en tot moment. No garanteix ni es fa responsable l'exactitud i actualització dels continguts de la web, reservant-se el dret a modificar aquests continguts en qualsevol moment. IMMOCOSTABRAVA no es fa responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços inclosos en el lloc web.

Les relacions comercials entre clients es regiran per les condicions generals que, si fos necessari, s'establirien per IMMOCOSTABRAVA en un document específic a aquest efecte, o pels pactes concrets que es puguin acordar amb els clients.

8) Política d'informació i publicitat comercial

IMMOCOSTABRAVA es compromet a través d'aquest mitjà a no realitzar publicitat enganyosa. A aquests efectes, per tant, no seran considerats com publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que puguin trobar al llarg de l'contingut de les diferents seccions de la web, produïts com a conseqüència d'un manteniment i / o actualització incompleta de la informació continguda en aquestes seccions. IMMOCOSTABRAVA, com a conseqüència del que disposa aquest apartat, es compromet a corregir-ho tan aviat com tingui coneixement d'aquests errors.

IMMOCOSTABRAVA es compromet a no remetre comunicacions comercials sense identificar-les com a tals, d'acord amb el que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic. A aquests efectes no serà considerat com comunicació comercial tota la informació que s'enviï als clients de IMMOCOSTABRAVA que tingui per finalitat el manteniment de la relació contractual existent entre client i IMMOCOSTABRAVA, així com l'acompliment de les tasques d'informació i altres activitats pròpies de l' servei que el client té contractat.

En el cas de rebre comunicacions per aquests mitjans (correus electrònics, missatges de resposta automatitzada de formularis, i altres sistemes de comunicació) l'informem que les missatges es dirigeixen exclusivament al seu destinatari i pot contenir informació privilegiada o confidencial. Si no és vostè. el destinatari indicat, queda notificat que la utilització, divulgació i / o còpia sense autorització està prohibida en virtut de la legislació vigent.

De conformitat amb el que estableix la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, i la Directiva 2002/58 / CE li comuniquem que en el cas que no desitgi rebre comunicacions i informacions d'índole comercial mitjançant aquest sistema de comunicació electrònica, ens ho indiqui per aquesta mateixa via indicant en l'assumpte bAIXA COMUNICACIONS perquè les seves dades personals siguin donats de baixa de la nostra base de dades. La seva sol·licitud serà accionada en un termini de 10 dies des de la tramesa. En el cas que no rebem contestació expressa per la seva banda, entendrem que accepta i autoritza que la nostra empresa segueixi realitzant les referides comunicacions.

9) Condicions d'ús. Jurisdicció i lleis aplicables

L'ús d'aquest lloc web implica l'acceptació plena dels termes de el present avís legal. El present Avís Legal i totes les relacions que s'estableixin entre IMMOCOSTABRAVA l'Usuari del Web i els seus serveis es regeixen pel que estableix la legislació espanyola.

Darrera revisió: març 2021